Er is een tekort aan ICT docenten in Nederland.

Er worden steeds minder docenten opgeleid. Paradoxaal genoeg neemt de instroom af, terwijl de vraag toeneemt. Sinds kort is er nog maar één opleiding voor 2e graads ICT-docenten (Fontys of Windesheim), en nog slechts één voor eerstegraads ICT-docenten (TU Delft). Deze tekorten laten zich gelden in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) , waar het een grote uitdaging is om geschikte docenten te vinden, laat staan met actuele kennis van nieuwe ontwikkelingen als cyber security en big data. Het structurele tekort aan docenten belemmert de responsiviteit van het beroepsonderwijs om te vernieuwen, nieuwe opleidingen aan te bieden en toenemende studentenaantallen te bedienen, kortom: het onderwijs aan te bieden waar behoefte aan is. 

Traditionele routes om ICT-docent in het beroepsonderwijs te worden voldoen niet meer. Het upgraden van de kwalificaties van docenten in het ICT-onderwijs is een logische actie, maar het werven van ICT-professionals vanuit het bedrijfsleven kan ook de kwantitatieve tekorten oplossen. Het hybride docentschap, waarbij ICT-professionals in deeltijd voor de klas staan, is in deze optiek een veelbelovend concept. Hybride docenten kunnen namelijk als geen andere theorie met de actuele beroepspraktijk verbinden. 

Eén van de actielijnen van de landelijke Human Capital Agenda ICT is dan ook om het tekort aan ICT-docenten aan te pakken, onder meer door meer ICT’ers uit het bedrijfsleven in te zetten voor het onderwijs.

Partners

Stichting NASC
Ministerie BKZ
Ngi - Ngn
HBO - i
Platform Bèta Techniek